Volgens TNO rijden de eerste vrachtwagens over vijf jaar volledig automatisch over snelwegen en enkele grote provinciale wegen. Het gaat om koppeltjes van twee vrachtwagens waarbij de voorste wagen door een chauffeur wordt bestuurd en de tweede wagen volledig automatisch volgt.

Een consortium onder aanvoering van TNO met onder andere DAF, het Havenbedrijf Rotterdam en branchevereniging Transport en Logistiek Nederland hebben hiertoe een proef in voorbereiding. Komend jaar moeten de eerste tests beginnen.

Minister Schultz van Infrastructuur hecht grote waarde aan het Rotterdamse experiment. Zij wil Nederland openstellen als proeftuin voor grootschalige experimenten met zelfrijdende auto’s, zij wil graag koploper worden op dat gebied.

Niet de techniek maar de wetgeving lijkt momenteel de grootste belemmering op weg naar een grotendeels zelfrijdend wagenpark. Vooral op snelwegen zijn wereldwijd al talloze succesvolle proeven gehouden met zelfrijdende auto’s. De beloften voor de verkeersveiligheid en doorstroming van zelfrijdende auto’s zijn groot. Robotchauffeurs zouden alerter zijn, zuiniger rijden en de verkeersregels strikt naleven. Vooralsnog moeten auto’s van de wet altijd door een chauffeur van vlees en bloed worden bestuurd.

De wet- en regelgeving blijven echter steeds meer achter bij de stand van de techniek. Er zijn wetswijzigingen noodzakelijk zijn om de grootschalige introductie van door robots bestuurde auto’s mogelijk te maken. De minister verwacht begin 2015 een voorstel hiertoe naar de Tweede Kamer te sturen.