Volgens EU richtlijn 2012/33/EU moeten per 1 januari 2015 alle schepen actief op de Noordzee, het Kanaal en Oostzee aan een zwavellimiet van 0,1% voldoen. De opgelegde limiet kan alleen behaald worden met laagzwavelige brandstof die naar verwachting 50 tot 80% duurder zal zijn of door middel van installatie van de nodige technologie aan boord van schepen om het voorgeschreven emissieniveau te bewerkstelligen.

Dit betekent dat de rederijen gebruik dienen te maken van de dure laagzwavelige brandstof (MGO) of moeten investeren in een installatie om de uitlaatgassen schoner te maken.

Het gebruik van de MGO of aanpassing van de schepen leidt tot aanzienlijke kostenverhogingen, die per januari doorbelast zullen worden als BAF MGO toeslag (Marine Gas Oil Bunker Adjustment Factor).

Op dit moment is de toeslag nog onbekend en is niet bekend of de toeslag in de vorm van een vast bedrag of in de vorm van een percentage zal worden doorberekend.

Zodra meer informatie bekend zal zijn, zullen wij u hierover informeren.

Mocht u in de tussentijd vragen hebben dan staat ons ERC team klaar om u verder te informeren.